سیستم کن جوتسو زیر نظر فدراسیون ورزشهای رزمی

تاریخ ایجاد در سه شنبه, 26 ارديبهشت 1396 00:11
نوشته شده توسط روابط عمومی

 

با تقدیم احترام حضور تمامی همرزمان، نمایندگان شهزستانها و استانها و همچنین تمامی کسانی که از سال 1388 با صبر و پشتکار خود در راه بسط و گسترش هنر رزمی کن جوتسو (هنر شمشیرزنی اصیل سامورایی) در ایران مجدانه از هیچ کوششی دریغ نکردند و همچنین بنیانگذار و موسس آکادمی کن جوتسو ایران (شیهان محمود اشرفی) که سالهای سال با تمام سختیها و مشقتهایی که کشیدند، هنر رزمی کن جوتسو از تاریخ 19 اردیبهشت ماه سال 1396 زیر نظر فدراسیون ورزشهای رزمی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

 

با تقدیم احترام

روابط عمومی آکادمی کن جوتسو ایران

بوشیکان