حسین پورعباس نماینده جنوب غرب تهران شد

تاریخ ایجاد در یکشنبه, 24 ارديبهشت 1396 19:42
نوشته شده توسط روابط عمومی

 

طی حکمی از سوی شیهان اشرفی (بنیانگذار کن جوتسو در ایران) جناب استاد حسین پور عباس به عنوان نماینده آکادمی کن جوتسو ایران در جنوب غرب تهران منسوب گردیدند.

 

 

روابط عمومی آکادمی کن جوتسو ایران

بوشی کان

 

 

شرح حکم: