سمینار و آزمون سال 94 برگذار شد

تاریخ ایجاد در شنبه, 09 آبان 1394 12:38
نوشته شده توسط روابط عمومی

 

سمینار و آزمون سال 1394 آکادمی کن جوتسو ایران در روز جمعه مورخ 24 مهر ماه برگزار گردید. 

 

 

آموزش کاتوری شینتو ریو

 

آموزش کاتوری شینتو ریو

 

آموزش کاتوری شینتو ریو

 

آموزش کاتوری شینتو ریو

 

آموزش کاتوری شینتو ریو

 

آموزش کاتوری شینتو ریو

 

آموزش کاتوری شینتو ریو

 

آموزش کاتوری شینتو ریو

 

آموزش کاتوری شینتو ریو

 

آموزش کاتوری شینتو ریو

 

آموزش کاتوری شینتو ریو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی آکادمی کن جوتسو ایران