اطلاعیه مهم وزارت دفاع

تاریخ ایجاد در یکشنبه, 19 مرداد 1393 10:10
نوشته شده توسط روابط عمومی

 

به دستور وزارت محترم دفاع جمهوری اسلامی ایران"

 

جهت ساماندهی به سلاحهای ورزشی که در ورزشهای مختلف از قبیل تفنگ های ساچمه ای، تیر و کمان و سلاح های هنرهای رزمی استفاده می شود، از تاریخ بیستم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه، شمشیرهایی که برای ورزشهای رزمی مورد استفاده قرار می گیرد فقط برای اعضای رسمی آکادمی کن جوتسو ایران مجاز بوده و افرادی که عضو آکادمی کن جوتسو ایران نباشند و کارت مخصوص آکادمی را نداشته باشند به هیچ عنوان نمی توانند این شمشیرها را در اختیار داشته و از آنها استفاده نمایند. بدین منظور آکادمی کن جوتسو ایران در نظر دارد جهت ساماندهی به این مهم تمامی شمشیرهایی که در اختیار اعضای آکادمی می باشد را درج کد نموده و در کارت مخصوص آکادمی ثبت نماید.

ورزشکارانی که در دیگر سبکهای رزمی ژاپنی فعالیت دارند می توانند عضو آکادمی شده و کارت مخصوص آکادمی کن جوتسو ایران که کد شمشیر در آن درج شده است را تهیه و از آن شمشیر فقط در فعالیتهای ورزشی استفاده نمایند.

همچنین قابل ذکر است این شمشیرها فقط می بایست در میادین ورزشی، باشگاهها، مسابقات ورزشی، استاژهای آموزشی و فعالیتهای تعریف شده مربوط به تربیت بدنی مورد استفاده قرار گیرد و در غیر اینصورت با خاطیان برخورد قانونی خواهد شد.

 

روابط عمومی آکادمی کن جوتسو ایران

بوشی کان